foodfest varna header image

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Форма

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 20.09.2024 г. КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ 01.10.2024 г.

* Задължителни полета

  Брой Ед. цена Сума
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ* 400,00 ЛВ.

Включва: вписване в сайта и facebook страницата на изложението, бадж и куверт за официален коктейл

НАЕМ НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ Кв. м. Ед. цена Сума
Стандартен: /минимум 8м2/ 100 ЛВ./М2
НАЕМ ЩАНД Кв. м./бр. Ед. цена Сума
Стандартен /4м2, 6м2 или 9м2/* 160 ЛВ.

Наемът на щанд включва: информационно бюро, два стола, Ел. връзка 220v до 2kw, Wi-fi, почистване на щанда

ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ Брой/страници Ед. цена Сума
Провеждане до 10 минутна презентация 500 ЛВ.
Провеждане до 20 минутна презентация 800 ЛВ.

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМО И РЕКЛАМНИ ФОРМИ

ФУНКЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ Брой Ед. цена Сума
Рекламен банер Networking зона 200 ЛВ.
Рекламен банер в залите на конференцията 200 ЛВ.
Рекламна кафе пауза 500 ЛВ.
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

Всички такси за банкови транзакции са за сметка на наредителя. Всички цени са в лева, без вкл. ДДС. Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


"ЕНДАЯ" ЕООД
ИДН по ДДС: BG175443644
Moл: Дора Димитрова
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG55BPBI79451069406101
Банков код: BPBIBGSF
Юробанк България АД

При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка по смисъла на Закона за електронния документ.

Предоставените фирмени данни са попълнени със знанието и одобрението на ръководните лица в компанията – заявител. Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) декларираме: Личната информация – имена на лице за контакт, телефонен номер и e-mail адрес ще бъдат използвани само с цел качествената подготовка и провеждане на ДЕСТИНАЦИА ВАРНА.